Cần cho thuê A-9-13 Officetel cao cấp tại Centana, Quận 2, đường Mai Chí Thọ

Cần cho thuê Officetel cao cấp tại Centana, Quận 2,…