Cần cho thuê A-9-13 Officetel cao cấp tại Centana, Quận 2, đường Mai Chí Thọ

Cần cho thuê Officetel cao cấp tại Centana, Quận 2,…

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu B1 – 88,2 m2 – 03 Phòng Ngủ

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu B1 – 88m2 – 03…

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu C – 97,1 m2 – 03 Phòng Ngủ

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu C – 97,1 m2 –…

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S4 – 74 m2 – 02 Phòng Ngủ

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S4 – 74m2 –…

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S3 – 61,1 m2 – 02 Phòng Ngủ

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S3 – 61,1 m2…

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S2 – 55,1 m2 – 02 Phòng Ngủ

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S2 – 55,1m2 –…

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S1 – 43,9 m2 – 01 Phòng Ngủ

Căn Hộ Văn Phòng Officetel Mẫu S1 – 43,9m2 –…

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu A – 63,8 m2 – 02 Phòng Ngủ

Căn Hộ Doanh Nhân Mẫu A – 63,8 m2 –…